Projectvoorstel

Initiatief om tot een project te komen met het doel.

Initiatieffase

Initiatief of idee om tot een project te komen met het beoogde doel.

Plan van aanpak

Wat moet er gebeuren?

Definitie

Hoe gaat de uitvoering eruit zien om het doel te bereiken?

Projectresultaat

Uitvoering van het project.

Realisatie

Realisatie van het project met het behaalde doel.Inclusief de nazorg.

Fases van een project

  • Initiatief
  • Definitie
  • Ontwerp
  • Voorbereiding
  • Realisatie
  • Nazorg

Beknopte fasering van een project

Een project ontstaat als men van mening is dat er een probleem is of een idee hoe het anders kan. Als het management besluit een project te starten vindt eerst een onderzoek plaats naar de huidige situatie. Aan de hand hiervan wordt een globale probleemstelling gedefinieerd. Tenslotte wordt het doel of resultaat van het project vastgesteld.

In de definitiefase komt duidelijkheid over de verwachtingen van het project. Belangrijk is het plan van aanpak, zodat iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht.

In de ontwerpfase wordt aangegeven hoe de oplossing eruit kan zien. Aan de hand van brainstormen komen frisse ideeën boven tafel, die mogelijke oplossingen bieden. Aan het eind van deze fase ligt het ontwerp gereed.

In de voorbereidingsfase wordt het ontwerp geschikt gemaakt voor realisatie. Wanneer alle voorbereidingen zijn getroffen gaat men over naar de realisatiefase. De ideeën worden geïmplementeerd en via conversie kan men van de oude naar de nieuwe fase gaan.

Als alle fases goed zijn doorlopen kan men spreken van het projectresultaat waarmee de doelstelling uit de eerste fase is gerealiseerd.
Tenslotte verdient de nazorg aandacht, omdat bij uitvoering omgevingsvariabelen kunnen veranderen, waardoor bijsturing noodzakelijk is.