Veiligheid en communicatie

Werknemers zijn het meest waardevolle kapitaal van een onderneming. Safety is een essentieel onderdeel van iedere onderneming. De meeste ondernemingen kennen daarom uitgebreide protocollen en regelgeving om de veiligheid van de werknemers te garanderen. Een veilige werkomgeving zorgt voor gemotiveerde werknemers, die beter presteren en minder verzuimen. Arbeidsuitval door ongevallen en daarmee productiebeperking wordt geminimaliseerd.
Veel organisaties weten een veilige werkomgeving te creëren, waarin het ongevallenpercentage laag is. Maar waarom gaat het dan toch nog mis? Opvallend is dat veiligheid wordt gedomineerd door traditionele, verticale gezagsverhoudingen. De directeur, kapitein of de gezagvoerder zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de werknemers. Veiligheid is traditioneel regel gestuurd. In de nieuwe benadering wordt veel aandacht gegeven aan waarde gestuurde veiligheid. Niet het automatisch volgen van een regels uit je hoofd, maar het bewust zijn van de intrinsieke waarden vanuit je hart brengen veiligheid op een hoger plan.
Sociale veiligheid en intrinsieke motivatie
In moderne ondernemingen is iedereen verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en de veiligheid van zijn collega’s. Een nieuwe benadering in het veiligheidsdenken is de eigenaarschap van veiligheid bij de werknemer zelf te leggen. En begrijpt de werknemer de context van regels?
De focus ligt op het veranderen van gedrag en het aanleren van communicatievaardigheden om een nieuwe veiligheidscultuur op te bouwen.
Naast de sociale veiligheid speelt de intrinsieke motivatie een hoofdrol: ‘Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid.” In praktijksituaties wordt een verandering van de mindset nagestreefd. In de workshops worden de deelnemers zich bewust van hun eigen rol en bijdrage in een veilige werkomgeving.
Binnen het nieuwe veiligheidsdenken staan gezagsverhoudingen minder op de voorgrond.

“Kapitein, we liggen nog te ver van de kade”, zegt de matroos om een gevaarlijke situatie te vermijden.

In de nieuwe praktijk kan de werknemer zijn chef of zelfs de directeur aanspraken op onveilige situaties of niet naleven van de veiligheidsregels in het bedrijf. Op basis van vertrouwen en een gezamenlijk doel; namelijk een veilige werkomgeving, heeft deze open communicatie een win-win situatie. Het corporate gevoel speelt een belangrijke rol; het individu is onderdeel van de organisatie
Maar hoe spreek je als werknemer de leiding aan zonder in conflictsituaties te verzeilen?
De workshops bieden verschillende praktijksituaties om feedback te leren geven.

Ervaringen van een trainer:
“In eerste instantie zijn de deelnemers afwachtend, maar zitten al snel rechtop om actief deel te nemen aan de opdrachten. Na een paar praktijksituaties zijn ze uit hun dagelijkse ritme gehaald. Er wordt gepraat en grappen gemaakt. De aandacht is naar de trainer en elkaar gericht. In plaats van saaie theorie over veiligheidsprocedures worden veel praktijksituaties gespeeld en opdrachten uitgevoerd waarin iedereen voortdurend een andere rol krijgt en leert denken vanuit een regel gestuurde naar een waarde gestuurde benadering van veiligheid. Aan het eind van de workshop zijn er veel positieve reacties over de nieuwe belevenis van veiligheid, communicatie en praktische tools zoals het geven van feedback.”

Communicatie en gedragsverandering
Vanuit verschillende theorieën over menselijk gedrag (human behavior) is met name communicatie een essentieel onderdeel om gedrag te beïnvloeden. Het veranderen van gedrag door regels op te leggen, blijkt in praktijk maar gedeeltelijk te slagen. Het leren en bewust zijn van waarden blijkt met name de intrinsieke motivering te stimuleren en het gedrag duurzaam te veranderen. De veiligheidstrainingen zijn daarom op twee pijlers gebaseerd: communicatie en gedragsverandering. Met als uiteindelijk doel een nieuwe veiligheidscultuur.

Modulaire opbouw
Trainingen vinden modulair plaats in 2-3 dagdelen waarin het interactieve element voorop staat. Geen saaie lezingen of ellenlange protocollen, maar veel interactie, waarin cursisten door middel van spelsituaties zich bewust worden van hun eigen rol in de veiligheid van zichzelf, zijn collegae en de onderneming.
Gedragsverandering en ontwikkelen van communicatievaardigheden is het doel om een veilige werkomgeving te creëren.
Ondanks de relatief korte trainingen is het effect diepgaand, omdat de cursist zich bewust wordt van zijn eigen rol in veiligheid. Doel is met name een mentaliteitsverandering in gang te zetten. Spelsituaties met actieve deelname van werknemers zijn essentieel voor het slagen van de trainingen.

Van directie tot werknemer: één doel

Met geringe investeringen en in een kort tijdsbestek kan een inhaalslag op het gebied van veiligheid worden gemaakt, door werknemers en het management bewust te maken van de nieuwe veiligheidscultuur. Regels en procedures blijven de basis van veiligheid, maar worden ondersteund door een waarde gedreven systeem met een intrinsieke motivering.
Trainingen vinden plaats voor verschillende groepen op verschillende niveaus in de onderneming.
Vaak wordt in een laatste evaluatiefase met de leiding en mensen van de werkvloer een meeting georganiseerd om het nieuwe veiligheidsdenken te introduceren en evalueren.
Een succesvolle training neemt niet meer dan 1 of 1,5 dag in beslag.
Trainingen op maat aan in verschillende sectoren. Bijvoorbeeld de energiesector met de kolen, staal, olie en gasindustrie. In de luchtvaart op vliegvelden of vlieg operaties. Spoorwegen. Bouwsector met name wegenbouw. Maritieme dienstverlening, zoals binnen de offshore.
Samen maken wij uw onderneming nog veiliger en dragen bij aan een open sfeer waarin de werknemer en de leidinggevende open kunnen communiceren.

Uw Safety Coach

5 manieren om eigenaarschap van veiligheid aan te moedigen

Veiligheidsmodules

Veiligheidstrainingen bestaan uit verschillende modules, die een dagdeel in beslag nemen:

  • Module 1: trainen van  de basis elementen van effectieve communicatie. Inzicht in verbanden tussen brein en nemen van risico’s. Belang van communicatie om gevaarlijke situaties te voorkomen.
  • Module 2: trainen van het geven van feedback in praktijksituaties. Vaardigheden om conflictsituaties te voorkomen.
  • Module 3: trainen van bedrijfssituaties en het opzetten van toolboxes die in de organisatie kunnen worden ingezet om de veiligheid binnen de organisatie bespreekbaar te maken en de veiligheid te verhogen.
Safety Communication Offshore